2/8/0/106

Protokół z 17 posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 25 sierpnia 1920 r. wraz z załącznikami