2/8/0/106

Protokół z 16 posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 18 sierpnia 1920 r. wraz z załącznikami.