2/8/0/106

Protokół z 15 posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 11 sierpnia 1920 r. wraz z załącznikami.