2/8/0/106

Protokół z 14 posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 6 sierpnia 1920 r. wraz z załącznikami