2/8/0/106

Protokół z 24 posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego z 1 października 1920 r. wraz z załącznikami