2/8/0/106

Protokół z 22 posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 17 września 1920 r. wraz z załącznikami