2/8/0/106

Protokół z 23 posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 22 września 1920 r. wraz z załącznikami.