2/8/0/106

Protokół z 18 posiedzenia Rady Obrony Państwa odbytego 27 sierpnia 1920 r. wraz z załącznikami