2/55/0/8/547

Bolszewicka książeczka wojskowa odebrana jeńcowi w czasie działań wojennych w 1920 roku.