2/2632/0/1

Listy ochotnika Lecha Dymeckiego wysyłane z frontu w 1920 roku