2/1191/A/II/165

Wybrane raporty i informacje Biura Propagandy Zagranicznej Prezydium Rady Ministrów nadsyłane z placówek zagranicznych.