Świat

Wolfgang Kapp

(1858-1922) niemiecki działacz polityczny, konserwatysta; 1906-1920 dyrektor generalny Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Prusach Wschodnich; 1917 współzałożyciel Narodowej Partii Ojczyźnianej; 13.03.1920 współorganizator próby zbrojnego przewrotu, przejął władzę w Berlinie do 17.03.1920; po załamaniu się puczu zbiegł do Szwecji.

Źródło fotografii: Wikipedia