Polacy

Wojciech Wacław Stpiczyński

(1896-1936) publicysta i polityk sanacyjny, uczestnik ruchu niepodległościowego w szeregach „Zarzewia”, skautingu i Polskiej Organizacji Wojskowej. Działacz studencki, w latach 1918-1920 oficer 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, czynny w Wydziale Plebiscytowym Oddziału II Sztabu MSWojsk. Zaangażowany w III powstanie śląskie. Od 1922 redaktor „Głosu”, „Głosu Opozycji”, „Głosu Prawdy”, od 1932 redaktor naczelny „Kuriera Porannego”. Wybitny publicysta – autor około 1000 artykułów, doradca polityczny marszałka Edwarda Rydza Śmigłego, od 1936 minister bez teki ds. propagandy, poseł na Sejm RP.

Źródło fotografii: Wikipedia