Polacy

Wojciech Korfanty

urodzony 20 kwietnia 1873 roku w Sadzawce koło Katowic, zmarł 17 sierpnia 1939 roku w Katowicach. Związany z chrześcijańską demokracją polityk, publicysta oraz narodowy działacz społeczny Górnego Śląska. W 1918 roku został wybrany na posła Reichstagu, zyskując sobie nawet sympatię głosujących na niego Niemców (pokonał niemieckiego kontrkandydata Benno Nehlerta). Otwarcie i odważnie głosił hasła przyłączenia ziem zaboru pruskiego i Górnego Śląska do Polski. W latach 1918-1919 członek Naczelnej Rady Ludowej, reprezentującej stronę polską w czasie powstania wielkopolskiego. W 1920 Polski Komisarz Plebiscytowy na Górnym Śląsku, a po niepomyślnym rozstrzygnięciu plebiscytu – jako dyktator stanął na czele III powstania śląskiego.

Źródło fotografii: Wikipedia