Polacy

Władysław Sikorski

Urodzony 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym koło Mielca, zginął  4 lipca 1943 w katastrofie lotniczej w Giblartarze. Generał, polityk, premier rządu RP na uchodźstwie. W 1908 roku był współorganizatorem Związku Walki Czynnej, od listopada 1918 w Wojsku Polskim, gdzie pełnił funkcję głównego kwatermistrza Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w Galicji Wschodniej oraz dowódcy.  W wojnie polsko-bolszewickiej w czasie ofensywy kijowskiej dowodził 9 Dywizją Piechoty i Grupą Poleską, a podczas Bitwy Warszawskiej  5 Armią oraz 3 Armią w trakcie walk pod Zamościem.

Źródło fotografii: Wikipedia