Polacy

Wanda Gertz

Pseudonimy: „Lena”, „Kazik”. Urodzona 13 kwietnia 1896 roku w Warszawie. Zmarła 10 listopada 1958 roku w Londynie. Legionistka – jako Kazimierz Żuchowicz pełniła służbę w I Brygadzie Legionów Polskich, porucznik Wojska Polskiego 1920 – w czasie wojny polsko-bolszewickiej pełniła funkcję zastępcy dowódcy II Ochotniczej Legii Kobiet w Wilnie przy dowództwie Frontu Litewsko – Białoruskiego. Jedna z założycielek międzywojennej organizacji Przysposobienie Wojskowe Kobiet, major Armii Krajowej, żołnierz Kedywu – komendantka oddziału „Dysk”. 

Źródło fotografii: Archiwum Akt Nowych