Polacy

Tadeusz Tański

Urodzony 11 marca 1892 roku w Moskwie, zginął 23 marca 1941 roku w Auschwitz-Birkenau. Wynalazca, konstruktor, inżynier mechanik. Syn Czesława Tańskiego, konstruktora pierwszego polskiego szybowca. Umiejętności zdobywał w Szkole Elektrycznej w Paryżu, projektując silniki lotnicze. Od 1919 roku w Polsce w Sekcji Samochodowej Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1920 roku na bazie cywilnego samochodu Ford T skonstruował pierwszy polski samochód pancerny Ford FT-B, który wziął udział w decydujących walkach wojny polsko-bolszewickiej.

Źródło fotografii: Wikipedia