Świat

Symon Wasylowicz Petlura

Urodzony 10 maja 1879 roku w Połtawie, zamordowany 26 maja 1926 roku w Paryżu. Ukraiński polityk, publicysta, wojskowy, naczelny dowódca wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej. Dążył do stworzenia niepodległej Ukrainy, niezależnej tak od wpływów bolszewickich, jak i „białej” Rosji. Zawarł porozumienie wojskowo – polityczne z Józefem Piłsudskim, na podstawie którego wspomagał Polaków podczas wyprawy kijowskiej. Kończący wojnę polsko-bolszewicką traktat ryski spowodował wycofanie międzynarodowego uznania dla Ukraińskiej Republiki Ludowej, a sam Petlura, przebywając kolejno w Polsce, Budapeszcie, Wiedniu, Genewie i Paryżu, został zamordowany 26 maja 1926 roku przez Szolema Szwarcbarda, który miał dokonać tego czynu w charakterze zemsty za wymordowanie jego własnej rodziny w okresie rządów petlurowców.

Źródło fotografii: Wikipedia