Sowieci

Siemion Budionny

urodzony 25 kwietnia 1883 roku w Koziurinie koło Rostowa nad Donem, zmarł 26 października 1973 roku w Moskwie. Kawalerzysta, rosyjski dowódca, w lutym 1919 roku utworzył konny oddział, który 19 listopada 1919 roku przemianowano na 1. Armię Konną.  Dowodził nią w latach 1919-1923, walcząc w rosyjskiej wojnie domowej i wojnie polsko-bolszewickiej. To właśnie dowodzona przez niego 1. Armia Konna 5 czerwca 1920 roku przerwała polskie linie pod Samhorodkiem, co było kluczowym elementem sukcesu sowieckiej kontrofensywy, która doprowadziła do masowego odwrotu wojsk polskich, zakończonego dopiero bitwą pod Warszawą.

Źródło fotografii: Wikipedia