Sowieci

Nikołaj Wladymirowicz Sołłohub

(1883-1937) pułkownik armii rosyjskiej, 1910 absolwent Akademii Sztabu Generalnego. Uczestnik I wojny światowej. Od początku 1918 w szeregach Armii Czerwonej, komdiw. Od czerwca do lipca 1918 r. szef sztabu Frontu Wschodniego. W okresie sierpień 1918 r. – maj 1919 r. członek Wyższej Inspekcji Wojskowej, a następnie do sierpnia 1919 r. w sztabie Frontu Zachodniego. Od sierpnia 1919 r. do września 1920 r. dowódca 16 Armii, potem do grudnia 1920 szef sztabu Frontu Zachodniego. W latach 1920-1922 szef sztabu wojsk Ukrainy i Krymu, potem do 1923 r. pomocnik dowódcy tych wojsk, a w następnych latach wykładowca.

Źródło fotografii: Wikipedia