Świat

Maxime Weygand

Urodzony 21 stycznia 1867 roku w Brukseli, zmarł 28 stycznia 1965 w Paryżu, francuski generał, szef sztabu Ferdinanda Focha podczas I wojny światowej. W 1920 roku był członkiem Misji Międzysojuszniczej do Polski oraz w latach 1920-1922 szefem Misji Wojskowej w Polsce, która wspierała polskie oddziały w kwestiach zaopatrzenia i szkolenia.

Źródło fotografii: Narodowe Archiwum Cyfrowe