Świat

Karol Marks

(1818-1883) niemiecki filozof, socjolog, ekonomista, dziennikarz i działacz rewolucyjny; twórca socjalizmu naukowego; 1864 współtwórca Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników [I Międzynarodówki]; autor między innymi „Ideologii Niemieckiej” (1845), „Manifestu Komunistycznego” (1848), „Kapitału” (1867).

Źródło fotografii: Archiwum Akt Nowych