Sowieci

Julian Leński

właśc. Leszczyński (1889-1937) działacz polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego; od 1905 w SDKPiL; 1913-1915 więziony przez władze carskie; 1917-1919 komisarz ds. polskich w resorcie spraw narodowościowych Rosji Radzieckiej; 1919 członek rządu Litewsko – Białoruskiej Republiki Radzieckiej; od 1924 w kierownictwie KPP; 1924-1925 więziony w II RP, następnie na emigracji; 1929-1937 sekretarz generalny KPP; padł ofiarą wielkiej czystki ZSRR.

Źródło fotografii: Archiwum Akt Nowych