Sowieci

Józef Stalin

Właściwie Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili, ps. „Koba”, urodzony 6 grudnia 1878 w Gori w Gruzji. Zmarł 5 marca 1953 roku w Kuncewie (obecnie część  Moskwy). Dyktator ZSRR, działacz komunistyczny,  sowiecki rewolucjonista, współorganizator bolszewickiego przewrotu w Rosji.  W latach 1917-1922 komisarz ludowy ds. narodowościowych oraz w okresie 1919-1922 komisarz Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, a także od 1919 aż do śmierci członek Biura Politycznego RKP(b), następnie WKP(b) i KPZR. Podczas wojny polsko-bolszewickiej pełnił funkcję komisarza politycznego Frontu Południowo-Zachodniego.

Źródło fotografii: Archiwum Akt Nowych