Sowieci

Jewgienij Nikołajewicz Siergiejew

(1887-1937) podpułkownik armii rosyjskiej, 1915 absolwent Akademii Sztabu Generalnego. Uczestnik I wojny światowej. Od czerwca 1918 r. w Armii Czerwonej, komdiw; do listopada 1919 r. na różnych stanowiskach sztabowych. W okresie od grudnia 1919 r. do stycznia 1920 r. szef sztabu 3 Armii. Od stycznia do marca 1920 r. dowódca 1 Armii Pracy, od kwietnia naczelnik zapasowych i formowanych jednostek Frontu Zachodniego. Od maja do czerwca dowódca Północnej Grupy 15 Armii, czerwiec – lipiec dowódca 4 Armii. Od listopada 1920 r. do lutego 1921 r. pomocnik szefa sztabu 5 Armii we Wschodnio-Syberyjskim Okręgu Wojskowym, następnie czynny w szkolnictwie wojskowym. Odznaczony dwukrotnie orderem Czerwonego Sztandaru.

Źródło fotografii: Wikipedia