Polacy

Jan Romer

Urodzony 3 maja 1869 roku we Lwowie, zmarł 5 marca 1934 roku w Warszawie, generał dywizji.  Od 1890 roku służył w armii austrowęgierskiej, następnie od listopada 1918 roku w Wojsku Polskim, gdzie w kolejnych latach pełnił różne funkcje. W okresie marzec-grudzień 1919 był szefem Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu, która miała zdobyć  pilnie potrzebne wyposażenie bojowe dla polskiej armii. Należał też do polskiej delegacji w sprawie rozejmu z bolszewikami.

Źródło fotografii: Wikipedia