Polacy

Ignacy Jan Skorupka

Herbu Ślepowron, urodzony 31 lipca 1893 roku w Warszawie, zginął 14 sierpnia 1920 roku pod Ossowem. Ksiądz katolicki, prefekt szkół warszawskich, kapelan Wojska Polskiego i ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. Jego tragiczna i bohaterska śmierć na przedpolach Warszawy stała się symbolem poświęcenia Polaków w wojnie z bolszewikami. Czczony jako bohater narodowy, zwłaszcza w okresie międzywojennym. W 2010 roku odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego.

Źródło fotografii: prywatne: J.S.