Sowieci

August Iwanowicz Kork

(1887-1937) podpułkownik armii rosyjskiej; 1914 absolwent Akademii Sztabu Generalnego; uczestnik I wojny światowej; sierpień 1917  – luty 1918 przewodniczący Komitetu Żołnierskiego Frontu Zachodniego; od czerwca 1918 r. w szeregach Armii Czerwonej, komandarm II rangi; od października 1918 r. naczelnik oddziału sztabu Frontu Zachodniego i naczelnik Oddziału Operacyjno-Rozpoznawczego 9 Armii; czerwiec 1919 pomocnik dowódcy 7 Armii; sierpień 1919 – październik 1920 dowódca 15 Armii, a następnie 6 Armii; za udział w wojnie polsko-radzieckiej i walkach na frontach wojny domowej oznaczony dwukrotnie orderem  czerwonego sztandaru; ofiara czystek stalinowskich.

Źródło fotografii: Wikipedia