Świat

Anton Iwanowicz Denikin

urodzony 16 grudnia 1872 roku w Łowiczu, zmarł 7 sierpnia 1947 roku w Ann Arbor w USA, rosyjski generał, walczący w rosyjskiej wojnie domowej przeciw bolszewikom po stronie „białych”. Współtworzył antysowiecką Armię Ochotniczą w Rosji, a od kwietnia 1918 został jej wodzem naczelnym, w 1919 kierował Siłami Zbrojnymi Południa Rosji. Po nieudanej ofensywie na Moskwę, w kwietniu 1920 roku został pozbawiony dowództwa i udał się na emigrację do Francji.

Źródło fotografii: Wikipedia