Sowieci

Aleksandr Iljicz Jegorow

urodzony 22 października 1883 roku w Buzułuku, zmarł 23 lutego 1939 roku w Moskwie, radziecki dowódca, marszałek Związku Radzieckiego. Uczestnik I wojny światowej i rosyjskiej wojny domowej.  W 1919 roku dowodził 14 Armią na wschodniej Ukrainie, a w 1920 roku Frontem Południowo-Zachodnim, w skład którego wchodziły  Armie 8, 12, 13 i 14. Zignorował rozkazy Naczelnego Dowództwa i nie zdecydował się wysłać Armii Konnej Budionnego do walki na Froncie Zachodnim, co w dużej mierze przyczyniło się do klęski bolszewików w całej wojnie.

Źródło fotografii: Wikipedia