Pobierz

Wszyscy ludzie bracia

lubię od nich brać ja / Wiktor Deni (Denisow) (1893-1946)

2/55/0/8/551

  • Tłumaczenie: nagłówek: Rosyjska Socjalistyczna Federalna Republika Radziecka Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się.
  • dół: Wszyscy ludzie to bracia – lubię od nich brać ja. w ramce po lewej: Każda osoba zrywająca lub zakrywająca ten plakat dopuszcza się działalności kontrrewolucyjnej.