Wstąp do wojska

Broń ojczyzny / Stanisław Sawiczewski (1866-1943)

Pl.8984/1 MNW

Plakat Stanisława Sawiczewskiego (1866-1943) Wstąp do wojska. Broń ojczyzny przedstawiający dowódcę Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera na tle maszerujących żołnierzy, nawiązuje poprzez charakterystyczny gest wyciągniętej ręki dowódcy do druków propagandowych z okresu I wojny światowej.

Na mundurach żołnierzy widoczne są kokardy powstańcze (nazywane również ochotniczymi) wprowadzone Rozkazem nr 1 gen. Hallera na wzór kokard powstańczych 1863 r. Plakat ten choć rozpowszechniony, nie zawsze spotykał się z pozytywnymi ocenami. Mieczysław Wallis w zamieszczonej na łamach „Robotnika” recenzji polskich plakatów werbunkowych zauważył, że chociaż twórcy udało się właściwie oddać charakterystyczne rysy generała, to jednak gest wodza jest niejasny, a przez to nie skłania widza do określonego zachowania.