Wspierajcie Polski Biały Krzyż

który otacza opieką żołnierza polskiego / Wojciech Kossak (1856-1942)

Pl.8999/1 MNW