Pobierz

Wrangel jeszcze żyje

Dmitri Moor (Orłow) (1883-1946)

2/55/0/8/551

Latem 1920 roku walczący z Rosją bolszewicką na Krymie gen. Piotr Wrangel, zamierzał zająć przemysłowe zagłębie donieckie. Wrangel, główny przywódca „białych” w wojnie domowej, był najczęściej przedstawianym wrogiem Rosji bolszewickiej. W odpowiedzi na wydarzenia powstał słynny plakat Dmitrija Moora, drukowany w czerwcu 1920 roku. Plakat ukazuje czerwonoarmistę zamierzającego się na wyciągniętą w stronę Donbasu rękę Wrangla. Obok barona leżą pokonani już przez bolszewików biali dowódcy: Kołczak, Denikin i Judenicz.