Rzeczą żołnierz jest stworzyć dla Ojczyzny piorun

co błyska, a gdy trzeba – uderzy / Edmund John (1894-1984)

Pl.37341/1 MNW

Latem 1920 roku Centralny Komitet Propagandy zorganizował konkurs na plakat przedstawiający Naczelnika Państwa. Na konkurs nadesłano dziewiętnaście prac, które pod koniec września w gmachu Akademii Sztuk Pięknych ocenił sąd pod przewodnictwem Tadeusza Pruszkowskiego. Pierwszą nagrodę, wynoszącą łącznie z dodatkiem Ministerstwa Spraw Wojskowych 7000 marek, otrzymał projekt Edmunda Johna (1894-1984), jak podkreślono „ochotnika Wojska Polskiego”. Wydrukowany w październiku plakat Edmunda Johna ukazywał Józefa Piłsudskiego stojącego ponad żołnierzami w okopie na tle zasieków. Pod przedstawieniem umieszczono lekko skorygowany cytat z mowy Piłsudskiego do kawalerów Orderu Virtuti Militari wygłoszonej 22 stycznia 1920 roku: „Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun, co błyska, a gdy trzeba-uderzy”.