Robotniku! Chłopie! Biegnij na pomoc!

Polski drapieżnik szarpie ciało twych braci: robotników i chłopów. / Petras Kiselis (1890-1940)

2/55/0/8/551

W lipcu 1920 roku, w oparciu o swój wcześniejszy druk „Śmierć dusicielom…”, Kiselis wykonał dla Wszechrosyjskiego Komitetu Pomocy Chorym i Rannym Czerwonoarmistom plakat „Robotniku! Chłopie! Biegnij na pomoc! Polski drapieżnik szarpie ciało twych braci: robotników i chłopów!”. W drugiej wersji druku tytułowe słowo „polski” zamieniono na „białogwardyjski”. Ekspresyjne przedstawienie robotnika walczącego z białym orłem było znakomitą ilustracją propagandowego hasła walki z „białymi” wrogami rewolucji utożsamianymi zarówno z „białopolakami”, jak i zwolennikami caratu.