Pobierz

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Nikołaj Kogout (1891-1959)

2/55/0/8/551

Po okrzepnięciu władzy bolszewickiej w Rosji zadaniem propagandy stało się przygotowanie rewolucji  kapitalistycznej poza Rosją oraz wychowanie nowego pokolenia na zasadach bolszewizmu. Chociaż działania skierowana na inne kraje nie przynosiły pożądanych rezultatów, o prowadzonej wielokierunkowej akcji agitacyjnej świadczą drukowane materiały propagandowe, odezwy, ulotki, plakaty. W „Dzienniku Poznańskim” z września 1920 roku opisywano działania na wschodzie:

Do pracy na wschodzie przygotowywali się zdawna. Wiedzieli, że niełatwo im będzie trafić do wyznawców Mahometa, którym zasady wiary nakazują poszanowanie cudzej własności i szacunek dla starszych i przełożonych. Zmodyfikowali więc dla ich użytku swą doktrynę, złagodzili ją, a nadewszystko doskonale wyszkolili swych ajentów”.

Plakat Kogouta z tekstem napisanym alfabetem arabskim rozpowszechniany był na Krymie wśród miejscowej społeczności tatarskiej. Kompozycja w dwóch scenach przedstawia muzułmańskiego żołnierza, który pod wpływem komunistycznej agitacji obraca się przeciw swym dotychczasowym protektorom: państwom koalicji, gen. Wranglowi i burżuazji.

BIOGRAM ARTYSTY:

Nikołaj Kogout (1891-1959), grafik, twórca plakatów propagandowych w okresie wojny domowej w Rosji.