Pożyczka Odrodzenia Polski

Józef Mehoffer (1869-1946)

Pl.3989/1 MNW

Artystą ze środowiska krakowskiego, który wykonał plakat na potrzeby kampanii propagandowej Pożyczki Odrodzenia Polski był Józef Mehoffer (1869-1946). Plakat Mehoffera oraz cztery inne druki artystyczne dotyczące pożyczki zauważył w maju 1920 roku w Lublinie w oknie firmy „G. Pruszkowski i W. Szubstarsk.” redaktor „Ziemi Lubelskiej”. Druk w technice litografii jednobarwnej sprawiał wrażenie rysunku węglem. Na autorze artykułu wywarł pozytywne wrażenie.