Pożyczka Odrodzenia Polski

(Ułan) / Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz (1869-1927)

Sygnatura: Pl.2413/1 MNW

Święto Konstytucji 3 maja w 1920 roku stało się okazją do przeprowadzenia pierwszej dużej akcji promującej uchwaloną przez Sejm Ustawodawczy 27 lutego 1920 r. Pożyczkę Odrodzenia Polski. Akcja ta była planowana z wyprzedzeniem, na ten dzień Urząd Propagandy Pożyczki Państwowej przygotował transparenty i plakaty. Przebieg wydarzeń w stolicy referowała lokalna prasa w następujący sposób:

[Akcja] Uwydatniła się (…) w oblepieniu całej Warszawy różnego typu plakatami barwnemi, taśmami, nalepkami, obwieszczeniami prospektowemi i t. d. Całą tę czynność nalepiania plakatów wykonano w stolicy, z dużym nakładem pracy w nocy z 2 na 3 maja, i rano 3 maja mieszkańcy Warszawy zaskoczeni byli tą powodzią plakatów (…)”.

Tego dnia zaprezentowano plakat Pożyczki Odrodzenia naśladujący stronę tytułową „Monitora Polskiego”, który został specjalnie przygotowany do rozwieszenia w dniu święta Konstytucji 3 Maja. Znajdujący się w centralnej części rysunek siedzącego na koniu trębacza na tle chorągwi z godłem państwowym pochodzi z plakatu Pożyczka Odrodzenia Polski, autorstwa Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza (1869-1927), który w rozstrzygniętym w kwietniu tego roku konkursie na plakat pożyczki otrzymał trzecią nagrodę. Planowe akcje propagowania Pożyczki Odrodzenia Polski odbywały się w większych miastach przez całą wiosnę i lato 1920 roku. Łączono je często z obchodami Dnia Armii Ochotniczej lub innymi masowymi zgromadzeniami publicznymi.

BIOGRAM ARTYSTY:

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz (1869-1927) był malarzem, rysownikiem, ilustratorem książek i czasopism. Urodzony w Wilnie artysta, uczył się tamże w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa. Po powrocie ze studiów w Petersburgu, Monachium i Paryżu, jeszcze przed I wojną światową, brał żywy udział w życiu artystycznym miasta, m.in. współtworzył kabaret literacki „Ach”, wygłaszał odczyty wydane następnie drukiem (np. „Wilno a estetyka” pod pseudonimem, 1916 r.). W 1919 roku Siestrzeńcewicz objął obowiązki wykładowcy malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Na Wydziale Sztuk Pięknych artysta pracował jedynie w roku akademickim 1919/20, po czym w 1921 roku zrezygnował z zajmowanej funkcji profesora nadzwyczajnego malarstwa rodzajowego. 

Znany są plakaty Siestrzeńcewicza Wystawa lalek prezydentowej Heleny Paderewskiej (repr. Tyg. Il. 1919 nr 24, s. 384) oraz Pożyczka Odrodzenia Polski.