Ojczyźnie naszej Polsce bądźmy wierni

Artur Szyk (1894-1951)

Pl.8441/1 MNW

Na terenie Łodzi dużą aktywnością w dziedzinie propagandy wykazywał się Wydział II Dowództwa Okręgu Generalnego Łódź (D. O. G. Ł.) kierowany przez por. Stefana Cieślaka.  W dniach 9 i 10 lipca w lokalnej prasie łódzkiej ukazało się ogłoszenie Wydziału II D. O. G. Ł. wzywające wszystkich artystów malarzy i rysowników zamieszkałych na terenie administrowanym przez D. O. G. Ł. do zgłaszania się w charakterze wykonawców plakatów agitacyjno-werbunkowych, antybolszewickich itp. Kierownikiem artystycznym w referacie propagandy Wydziału II D. O. G. Ł. został związany z łódzkim polsko-żydowskim środowiskiem artystycznym malarz i rysownik Artur Szyk (1894-1951).

Artur Szyk zaprojektował szereg plakatów antybolszewickich, które poprzez ujęcie tematu bliskie propagandzie bolszewickiej, zwłaszcza karykaturalne oddanie typów ludzkich, były doskonałą odpowiedzią na masową agitację sowiecką. 

Niewielkich rozmiarów druk przedstawia grupę polskich żołnierzy, w tym rannych, podrywanych do ataku przez oficera. Pod kompozycją zamieszczony został fragment wiersza Hymn polski autorstwa poety Mieczysława Romanowskiego (1833-1863), który zginął w powstaniu styczniowym w potyczce pod Józefowem.