Pobierz

Nam twierdzą będzie każdy próg

Kamil Mackiewicz (1886-1931)

2/55/0/8/551