Na pomoc!

Wszystko dla frontu! Wszyscy na front! / Edmund Bartłomiejczyk (1895-1950)

Pl.27260/1 MNW