Pobierz

Jak Pietruk przestał być bolszewikiem

Antoni Romanowicz (1895-1963)

2/55/0/8/551