Grupa postaci

z małym doboszem i żołnierzem hallerczykiem [projekt plakatu] / Tadeusz Gronowski (1894-1990)

Pl.27919 MNW