Do szeregów Armii Czerwonej

Borys Wasiliewicz Siłkin

Pl.28769/1 MNW

Podczas wojny polsko-bolszewickiej odbiorcą drukowanej agitacji bolszewickiej na froncie była miejscowa ludność wiejska, ale również żołnierze, których starano się zwerbować do własnych szeregów. 

By wzmóc skuteczność perswazji wobec poszczególnych grup narodowościowych lub żołnierzy obcych armii, materiały drukowano czasem w kilku wersjach językowych lub przygotowywano druki przeznaczone specjalnie na określony odcinek frontu i skierowane do konkretnych oddziałów przeciwnika. 

W ramach propagandy sowieckiej aktywnością podczas wojny wykazywali się komuniści polscy, prowadzący w Kijowie Polskie Wydawnictwo Komunistyczne. Wydawnictwo wydrukowało m.in. serię plakatów skierowanych do polskich robotników i żołnierzy, w tym noszący numer pierwszy w serii plakat werbunkowy „Do szeregów Armji Czerwonej”.

BIOGRAM ARTYSTY:

Borys Wasiliewicz Siłkin, radziecki artysta, grafik, ilustrator. Współpracował z Polskim Wydawnictwem Komunistycznym w Kijowie. Autor plakatów Na koń robotniku i chłopie (1919), Do szeregów Armii czerwonej (1920), Wstępujcie do Czerwonej konnicy (1920), Trzy lata socjalenej rewolucji (1920).