Do broni ratujmy ojczyznę!

Pamiętajmy dobrze o naszym przyszłym losie / Manon

Pl.8438/1 MNW

Jednym z ciekawszych plakatów lwowskich w okresie wojny polsko-bolszewickiej była barwna litografia twórcy podpisanego jako „Manon”. Plakat odbito w zakładzie Adolfa Hegedüsa we Lwowie. Druk Do broni ratujmy ojczyznę!wzorowany jest na austrowęgierskim plakacie Béli Zombory-Moldována (1885–1967) z okresu I wojny światowej reklamującym pożyczkę wojenną. Autor lwowskiego plakatu upraszczając szczegóły oryginalnej kompozycji, skopiował postać żołnierza, zamienił niektóre elementy przedstawienia: hełm i monetę z herbem Królestwa Węgier zastąpiła rogatywka i okrągła tarcza z polskim godłem. Był to jeden z wielu podobnych przykładów zapożyczeń, w tym przypadku noszącego nawet cechy plagiatu.