Do broni! Ojczyzna was wzywa!

Zygmunt Kamiński (1888-1969)

Pl.27255/1 MNW

Propaganda zaciągu do powołanej w lipcu 1920 roku Armii Ochotniczej prowadzona była m.in. za pomocą odezw i plakatów. Na plakacie werbunkowym autorstwa Zygmunta Kamińskiego (1888-1969) „Do broni! Ojczyzna was wzywa!” przedstawieni zostali ochotnicy noszący kokardy powstańcze. Uznanie dla dzieła wyraził autor recenzji wystawy plakatów bolszewickich, która miała miejsce w Lublinie w październiku 1920 roku: 

Plakat (…) jest bezwątpienia jedną z najidealniej pojętych naszych prac plakatowych współczesnych. Jest to klasycznie piękna kompozycja figuralna, wykonana płasko, jako rysunek barwiony, o rzeźbiarskim niemal charakterze w interpretacji. Postacie: chłopa, inteligenta, robotnika i dziecka, jako typy, są doskonale odczute, a technika ich wykonania nie ;pozostawia nic do życzenia. Pies w ruchu i szczekający, który podtrzymuje ciężarowo, jako forma plastyczna, wspomnianą grupę, jest niezmiernie żywy i pełen tegosamego temperamentu bojowego, który tak głośno wybucha, zda się., ze słów pieśni i naprężonych muskułów, idących w bój żołnierzy”.

Nieznacznie zmodyfikowana kompozycja autorstwa Kamińskiego zatytułowana „Na front!” znalazła się na okładce numeru specjalnego „Tygodnika Ilustrowanego” z dnia 31 lipca 1920 r. poświęconego Armii Ochotniczej.