Pobierz

Car, pop i kułak

(bogaty chłop) / Pet

2/55/0/8/551