Pobierz

Bronią zdobyliśmy

ziemię, fabryki i zakłady, pracą zdobędziemy chleb, paliwo i odzież / Nikołaj Krinskij

2/55/0/8/551

  • Tłumaczenie: Rosyjska Socjalistyczna Federalna Republika Radziecka. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Bronią zdobyliśmy ziemię, fabryki i zakłady. Pracą zdobędziemy chleb, paliwo i ubranie. Zwyciężyliśmy Denikina, Judenicza, Kołczaka. Ale światowa burżuazja szczuje na nas nowego wroga – drapieżną polską szlachtę. Armia Czerwona pokona i tego wroga, tak jak pokonała rosyjskich białogwardzistów. Zadanie robotników i chłopów – wytrwałą pracą pomóc Armii Czerwonej zwyciężyć. Musimy zapewnić Armii Czerwonej chleb, broń, amunicję, karabiny, obuwie i odzież. Wszyscy do pracy!