Powołany zostaje Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych na odzyskanych terenach byłego zaboru rosyjskiego. Na czele nowo powstałej instytucji staje Władysław Raczkiewicz.

Galeria

Czarno-białe zdjęcie plenerowe pokazujące żołnierzy i cywilów na rozległej polanie, pośród elementów rozbitego taboru. Na pierwszym planie, centralnie, dwóch, polskich żołnierzy pochyla się nad  drewnianymi skrzynkami. W jednej z  nich ułożone są pociski armatnie. Po prawej stronie, w stosie, leżą jeszcze trzy skrzynie – jedna na drugiej. W tle, równolegle do horyzontu widać kilkanaście postaci, także chłopów, pośród rozrzuconych rzeczy. W głębi kadru, po lewej stronie, żołnierz opiera się o drewniany wóz.
Oddziały wojska polskiego przejmują amunicję i tabory
porzucone przez wycofujących się bolszewików we wrześniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-755 
Zdjęcie we wnętrzu mieszkalnym. Trzech oficerów siedzi przy okrągłym stole. Światło wpada przez okno po lewej stronie kadru. 
Na pierwszym planie widać blat z kwiecistym obrusem, na nim rozłożone papiery. Pierwszy od lewej, siedzi prawym bokiem do obiektywu,  adiutant pułkownika Stanisława Skwaczyńskiego. Żołnierz ubrany jest w mundurze spięty pasem z koalicyjką. Ręce ma oparte o krawędź stołu, w prawej dłoni trzyma pióro. Drugi od lewej siedzi pułkownik Stanisław Skwarczyński. W ujęciu, w lekkim zwrocie w prawo, czyta jakiś dokument. Trzeci od lewej, pokazany jest drugi adiutant pułkownika. Żołnierz pokazany jest z lewego boku. Trzyma lewą rękę opartą o krawędź stołu i patrzy na wprost, na swojego kolegę. W głębi kadru, po lewej stronie, w narożniku pomieszczenia, widać poduszkę, leżącą na małej kanapie. Nad nią, na ścianie wisi obraz lub lustro w ramce. Po prawej stronie, na ścianie wisi czapka rogatywka i płaszcz wojskowy.
Płk Stanisław Skwarczyński
dowódca 5 Pułku Piechoty Legionów z adiutantami.
WBH CAW K-25-741