Powołany zostaje Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych na odzyskanych terenach byłego zaboru rosyjskiego. Na czele nowo powstałej instytucji staje Władysław Raczkiewicz.

Galeria

Oddziały wojska polskiego przejmują amunicję i tabory
porzucone przez wycofujących się bolszewików we wrześniu 1920 roku.
WBH CAW K-25-755 
Płk Stanisław Skwarczyński
dowódca 5 Pułku Piechoty Legionów z adiutantami.
WBH CAW K-25-741